Adviseur crisismanagement Maroeschka bereidt de VRH voor op grootschalige crises

27 mei 2021

Maroeschka heeft al sinds ze zich kan herinneren een fascinatie voor alles wat met crises, rampen en veiligheid te maken heeft. Een rol in crisisbeheersing bij de VRH is dan ook op haar lijf geschreven. Bij alleen de functie van adviseur crisismanagement heeft ze het dan ook niet gehouden.

“Ik heb crisisbeheersing al vanuit verschillende hoeken gezien. Ik ben mijn carrière bij de VRH begonnen aan de gemeentelijke kant van crisisbeheersing. In het piket* crisiscommunicatie scande ik als omgevingsanalist sociale media rondom een incident. Ook vertegenwoordigde ik als Officier van Dienst Bevolkingszorg de gemeente bij een incident. Daarna ben ik aan de slag gegaan als adviseur crisismanagement, wat ik nu nog steeds doe. Hierin bekijk ik crisisbeheersing vanuit de multi-samenwerking en vervul ik het piket van informatiemanager in een crisisteam.”

Portret Maroeschka

Multi-samenwerking

“Onder de Veiligheidsregio Haaglanden vallen de Brandweer Haaglanden, Geneeskundige Meldkamer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR Haaglanden). Naast de reguliere hulpverlening probeert de VRH rampen en crises te voorkomen en bereiden we ons daar op voor. Samenwerking met andere hulpdiensten en gemeenten is daarbij cruciaal. Daarom werken de brandweer, GHOR, gemeenten en de politie Eenheid Den Haag in de regio samen. Dat noem je multi-samenwerking. We bereiden ons gezamenlijk voor op evenementen, oefenen samen en bespreken grootschalige incidenten na.

Adviseur crisismanagement

“Voorbereiden op grote incidenten is waar ik me mee bezig houd in mijn functie als adviseur crisismanagement binnen het team crisismanagement. Er is een drietal plannen waarvoor wij verantwoordelijk zijn: het risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan. In een risicoprofiel staan de kenmerken en risico’s van de regio, zodat we weten waar we ons op moeten voorbereiden. Haaglanden is bijvoorbeeld erg dichtbevolkt en bevat het Koninklijk Huis, ambassades en politieke instellingen. Het beleidsplan geeft weer hoe de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing eruitziet. In het crisisplan staat dan hoe en met wie we te werk gaan om de ramp of crisis te bestrijden.

Samenwerken met crisispartners is ook iets waar ik mij in mijn functie mee bezighoud. Crisispartners zijn partijen die we op straat tegen kunnen komen. Hierbij kun je denken aan Dunea (bij een drinkwaterverstoring) of Stedin (als de stroom uitvalt in een groot gebied). Tijdens een ramp of crisis werken wij samen met dat soort bedrijven om tot een oplossing te komen.”

Wijden aan de brandweer

Om de vraag of Maroeschka het cirkeltje helemaal rond wil maken moet ze lachen: “Ik heb crisisbeheersing inderdaad vanuit verschillende hoeken gezien en daar komt de brandweer nu bij.  Vorige week ben ik begonnen met de deeltijdopleiding tot manschap bij de brandweer. Daar ben ik helemaal op mijn plek! Het is toch het allerleukste om ter plaatste te mogen om te helpen, naast een kantoorfunctie waar je juist de plannen voor in de praktijk uitschrijft.”

Wat is een piketfunctie?

*Een piket omvat alle taken die we op oproepbasis organiseren én die mensen uitvoeren naast hun dagelijkse functie. Taken die we 24/7 aan moeten kunnen.