“Data is heel waardevol voor onze organisatie”

16 maart 2021

Door de razendsnelle ontwikkelingen in onze maatschappij verandert ook onze manier van werken. Denk aan werkwijzen, applicaties en informatiebehoeftes. Tamara is informatiemanager bij het team Informatiemanagement & Automatisering van de Veiligheidsregio (VRH). Zij brengt informatiebehoeftes binnen de organisatie in kaart en vertaalt deze, samen met ontwikkelaars en de gebruikers zelf, tot een tastbaar en concreet resultaat. “Er is binnen onze organisatie enorm veel data beschikbaar. De losse data zeggen ons niet zoveel, als we het gaan combineren dan wordt het opeens enorm waardevol!”

Tamara houdt zich voornamelijk bezig met business intelligence. Dat wil zeggen: het inzetten van beschikbare data binnen je bedrijf. “Er bestaat een grote informatiebehoefte binnen de Veiligheidsregio bij verschillende organisatieonderdelen zoals de GHOR en de brandweer. Veel van deze behoeftes en vragen kunnen we met onze eigen data beantwoorden. Dat is niet zo simpel als het klinkt, iedere behoefte en ieder vraagstuk vragen om maatwerk. Mijn taak als informatiemanager is om bij collega’s hun wensen en behoeftes op te halen en deze samen met een ontwikkelaar te vertalen. Dat kan een op-maat-gemaakt dashboard zijn of bijvoorbeeld een rapportage.”

Tamara Muskiet op de foto achter de laptop

Voorspellen met data

“Mede met behulp van data kun je pro-actiever gaan werken als organisatie. Het helpt je om vooruit te kijken, te sturen en voorspellingen te doen. We hebben hier als organisatie nog veel mogelijkheden in, denk bijvoorbeeld aan je personeelsbestand. Wat zeggen data over instroom, uitstroom, gemiddelde werkduur enzovoorts. Maar denk ook aan activiteiten in het kader van brandveilig leven: “Als je ziet dat er in een bepaald gebied meer incidenten voorkomen in een bepaalde categorie, dan kunnen we dankzij deze gegevens onze preventieacties hier beter op aanpassen.”

Tijden veranderen

Naast het werken met data, houdt Tamara zich ook bezig met de uitrol van Office365 in de organisatie. Door corona is deze uitrol in een stroomversnelling terechtgekomen. “Behoeftes veranderen continu. Dat komt door de tijd waarin we leven in combinatie met de mogelijkheden die er zijn. Corona is daar een goed voorbeeld van. Opeens moest een groot gedeelte van de organisatie thuiswerken en dan moet je als organisatie als een speer verschillende zaken goed regelen. De uitrol van deze nieuwe werkomgeving doen we met ons hele team. Denk aan het aanbieden van een online samenwerkingsomgeving en bijbehorende applicaties, het regelen van de juiste accounts voor de juiste mensen, maar ook aan het vaardig maken van de organisatie om met de nieuwe applicaties te werken. En dat alles op een veilige manier. Er komt enorm veel bij kijken, we hebben zo’n diverse organisatie met verschillende organisatieonderdelen en verschillende soorten collega’s. Operationele collega’s en kantoormedewerkers, collega’s die veel of juist bijna niet met de computer werken enzovoorts. We streven ernaar om de nieuwe werkomgeving passend in te richten volgens de behoefte van elk organisatieonderdeel. Het is heel hard werken om dit te realiseren, maar het is onwijs dankbaar om dit samen met zo’n leuk team te mogen doen!”

Extra dimensie aan mijn werk

“Het werk dat ik hier doe, kan ik in feite bij iedere organisatie doen. Iedere organisatie, ongeacht welke branche, beschikt over data. Maar geen andere organisatie is zo divers en interessant als de Veiligheidsregio. En daarnaast heb je binnen deze organisatie de kans om je kantoorfunctie te verrijken met neventaken. Zo start ik binnenkort met een opleidingstraject voor een piketfunctie plotter binnen onze crisisorganisatie. Met deze functie breng ik relevante informatie omtrent een incident op een overzichtelijke manier in kaart. Dit geeft mij weer een nieuwe uitdaging, het helpt me bij mijn kantoorfunctie en op deze manier maak ik echt onderdeel uit van het operationele proces.”