De rol van de VRH bij de bouw van Mall of The Netherlands

21 april 2021

Inmiddels is het nieuwe Mall of The Netherlands in Leidschendam een maand geopend, en nu al enorm populair. Zeven jaar lang is er gewerkt aan het winkelcentrum dat gedeeltelijk nieuwbouw is en waarbij een deel is gerenoveerd. Wist jij dat de afdeling Risicobeheersing van de VRH een belangrijke rol had tijdens de bouw van dit pand?

De afdeling Risicobeheersing werkt aan een veilige leefomgeving, daar vallen ook veel gebouwen onder. Zo houden zij zich bezig met brandveiligheid en omgevingsveiligheid. Daarbij moet je denken aan het beperken van het risico op brand en incidenten met gevaarlijke stoffen. Ze zorgen ervoor dat de burger zo goed mogelijk is beschermd als er tóch iets gebeurt. Ook proberen ze de risico’s in het gebouw zo beheersbaar mogelijk te maken voor de brandweermannen en -vrouwen die ter plaatse zullen komen bij een incident.

De afdeling Risicobeheersing bestaat uit vier teams. Bij grote projecten, zoals Mall of The Netherlands, zijn vaak alle teams van Risicobeheersing betrokken. Hoe de rolverdeling eruit zag tijdens dit project? Dat leggen we je graag uit!

Team Omgevingsveiligheid

Het team heeft een dossierhouder, die zorgt er bij een project als Mall of the Netherlands voor dat vóór de aanvang van en tijdens het project de juiste collega’s binnen VRH aan tafel zitten. Het team zelf adviseert over het veilig inrichten van de omgeving waar de bouw plaatsvindt, dus over externe veiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten en bluswatervoorzieningen. 

Team Objectveiligheid

Dit team toetst de bouwtekeningen van de nieuwbouw en documenten van de brandbeveiligingsinstallaties en adviseert risicogericht over brandveiligheid en de bereikbaarheid van het bluswater. Dit gebeurt o.a. in overleg met de ‘brandweer in de wijk’ waar Mall of The Netherlands zich bevindt.

Team Gebruiksveiligheid

De leden van dit team lopen sinds de start van de sloop in 2016 eens per twee weken een rondje met de bouwinspecteur. Zij controleren dan de brandveiligheid van gebouwen die in gebruik zijn en houden toezicht op de nieuwbouw.

Teams Beleidsontwikkeling & Procesondersteuning

Externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bouw en renovatie van Mall of The Netherlands worden bijgehouden door dit team. Wetswijzigingen of ontwikkelingen zoals energietransitie zijn hier voorbeelden van. Dit soort ontwikkelingen worden gemonitord en inzichtelijk gemaakt voor collega’s in de andere teams van de afdeling Risicobeheersing.

Het gezamenlijke doel is bij dit mooie project weer geslaagd: een veilige omgeving creëren voor bedrijven, burgers én brandweercollega’s.

Collega's van team Risicobeheersing voor de Mall of the Netherlands
Risicobeheersing voert inspectie uit in de Mall of the Netherlands