De vrijheid om jezelf te zijn en jezelf te kunnen ontplooien

28 november 2019

Betty werkt al 36 jaar voor de VRH. Binnengekomen als centraliste, daarna secretaresse en nu als medewerker basis brandweerzorg. Ze geeft onder andere presentaties over brandveiligheid op basisscholen, in ouderencentra en organiseert allerlei voorlichtingsactiviteiten.

VRH-collega Betty Wentink met ambulancepersoneel op de achtergrond

Met mensen in contact

"Het mooie aan dit werk? Dat ik in contact sta met heel veel mensen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Zoals groep 6-leerlingen van basisscholen en ouderen. Vooral met die laatste doelgroep werk ik graag. Ouderen zijn altijd zo dankbaar wanneer we bijvoorbeeld een ontruimingsoefening hebben gedaan. Het geeft veel voldoening om oudere mensen uit te leggen wat ze moeten doen bij een calamiteit. Ook fijn aan werken bij VRH: de vrijheid om jezelf te zijn en jezelf te kunnen ontplooien. Feitelijk was mijn huidige functie nieuw toen ik eraan begon. Ik heb er zelf vorm aan kunnen geven."