Ferry ontzorgt en vertegenwoordigt onze brandweervrijwilligers

26 januari 2021

Je kunt Ferry Dankier met recht een brandweerman in hart en nieren noemen. Op zijn 18e meldde hij zich bij brandweerkazerne De Lier aan als vrijwilliger. Nu, 25 jaar later, is hij één van de twee teamhoofden van de tien vrije instroom kazernes in het Westland en Midden-Delfland. “Als teamhoofd behartig je de belangen van de vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Je ontzorgt hen waar mogelijk en zorgt dat zij binnen de organisatie op de juiste plek en op de juiste manier vertegenwoordigd worden!”

Na een aantal jaar in de uitrukdienst, zowel als vrijwilliger als beroepsmanschap, maakte hij de overstap naar kantoor. Daar vervulde hij verschillende functies bij de teams Vakbekwaamheid en Operationele Voorbereiding. “Ik ben bezig geweest met het hele proces rondom de oefeningen van de kazernes. Van materieel en locaties tot planningen en registratie. Ook heb ik een beleidsfunctie gehad waarbij ik betrokken was bij de invoering van de landelijke visie op incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Een onderdeel hiervan was het opzetten van het piket Meetplanleider binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden.”

Ferry Dankier, teamhoofd vrije instroomkazernes Westland en Midden-Delfland

“Twee werelden samen brengen”

“Op dit moment ben ik één van de twee teamhoofden van de tien vrije instroom kazernes. Voorheen was ik een aantal jaar ploegchef. Hierin zag ik wel wat verbeterpunten, maar dat strandde soms in de organisatie. Nu ik zelf teamhoofd ben, heb ik de voortgang voor een deel zelf in de hand. De grootste uitdaging binnen onze organisatie is dat we te maken hebben met twee belangrijke doelgroepen: de beroepscollega’s in de 24 uurs dienst en de vrijwillige brandweercollega’s op de vrije instroom kazernes. Je merkt dat dit voor beleidsmakers soms lastig is. Ik maak me er hard voor dat alle beslissingen, protocollen en andere zaken ook voor onze vrijwilligers op de best mogelijke manier gebeuren en probeer hiermee een brug te slaan tussen deze twee werelden. Het grootste verschil zit ‘m vaak in de praktische zaken zoals dat vrijwilligers niet zomaar overdag een training kunnen volgen of een werkgroep kunnen bijwonen. De meesten hebben overdag hun ‘gewone baan’ en besteden daarnaast aandacht aan de brandweer en dat is vaak als het kantoor met alle ondersteunende afdelingen gesloten is.”

Piketfuncties

Ferry heeft naast zijn functie als teamhoofd ook een piketfunctie, op dit moment zelfs twee. “Ik draai momenteel twee piketten, Meetplanleider en Officier van Dienst. In mijn rol als Meetplanleider word ik opgeroepen bij zeer grote branden of incidenten met gevaarlijke stoffen en/of stankklachten. Dan is het mijn taak om de meetstrategie te coördineren, meetgegevens te beoordelen en hier advies over te geven. Denk bijvoorbeeld aan: het versturen van een NL-alert, advisering om te evacueren en een oproep om mensen hun ramen en deuren te laten sluiten. Een concreet voorbeeld hiervan is het vrijkomen van asbest bij een brand, waarbij de meetplanorganisatie het besmette gebied in kaart brengt.”

Balans

“Het mooiste aan mijn werk is dat ik het beste van beide werelden heb: met mijn piketten zit ik volop in het werk op straat. Daarnaast ben ik in mijn rol als teamhoofd dagelijks bezig met het reilen en zeilen van de vrije instroom kazernes in het Westland en Midden-Delfland.”