Hebben studenten dé oplossing?

05 december 2019

Vrijdag was de eindpresentatie van een groep studenten voor het project ‘Jong talent aan het woord’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit was in samenwerking met Brandweer Nederland, Brandweer Haaglanden en het Instituut Fysieke Veiligheid. De studenten hebben zich beziggehouden met een vraagstuk omtrent de gevolgen van de energietransitie. Een steeds belangrijker onderwerp voor Brandweer Haaglanden.

Teun Payens en Robert van den Ende, experts op het gebied van energietransitie binnen Brandweer Haaglanden, hebben een informatieve dag georganiseerd voor studenten. Zij hebben hen meer verteld over de gevaren, risico’s en problematiek rond elektrische voertuigen.

Groep studenten van het project 'Jong talent aan het woord'

Wat hebben de studenten bedacht?

We laten student Thijs Dogterom aan het woord. "Ik zit in het laatste jaar van de studie Integrale Veiligheidskunde aan de Haagsche Hogeschool. Tijdens het project hebben wij ons beziggehouden met de gevolgen van de energietransitie. Een van de onderwerpen is het bestrijden van brand in elektrische voertuigen in tunnels en parkeergarages. Het is moeilijk om brand in elektrische voertuigen in tunnels en parkeergarages te blussen. Ook is het zo dat wanneer een elektrisch voertuig geblust is, het accupakket uren daarna weer opnieuw kan gaan ontsteken. De warmte gaat dus moeilijk uit het accupakket. Daarnaast heb je continu te maken met nieuwe technologie in voertuigen.

Misschien is het grootste probleem nog wel om een brand te blussen in elektrische voertuigen in tunnels en parkeergarages. In samenwerking met bergingsbedrijf Vreugdenhil worden uitgebrande voertuigen in een waterdompelcontainer geplaatst. Dit om ervoor te zorgen dat het accupakket in een voertuig niet opnieuw gaat ontsteken. Maar je kunt je wel voorstellen dat dit niet gaat in een tunnel of een parkeergarage. Daar is geen ruimte voor. Dus hoe ga je hiermee om?

Wij adviseren de brandweer om het voertuig eerst uit de tunnel of parkeergarage te slepen. Dit moet wel op een speciale manier. Je ziet namelijk vaak bij elektrische voertuigen dat door het draaien van de wielen het accupakket automatisch oplaad. Ons idee is om een rolplateau onder de wielen te plaatsen. Op deze manier kan het voertuig naar buiten getrokken worden zonder dat de wielen bewegen."

Praktisch haalbaar

Teun: "Dit is een van de oplossingen die praktisch haalbaar is. Dat is voor de brandweer ook een heel belangrijk punt: haalbaarheid. Het is een creatief concept waarmee we snel uit de voeten kunnen. Als je iets wil aanpassen in bijvoorbeeld een accupakket, dan wordt dit technisch heel ingewikkeld. Ook moet je hiervoor met allerlei leveranciers om de tafel om te kijken of dit haalbaar is.

We moeten hier een goed vervolg aan geven. Anders blijft het bij ideeën en dat is zonde. Er zou een platform voor moeten komen zodat deze oplossing bijvoorbeeld voor heel Nederland ingezet kan worden. Ik hoop ook dat de studenten aangehaakt blijven zodat we het creatieve deel ook niet uit het oog verliezen. Het werkt twee kanten op. Studenten denken vaak buiten de kaders en wij halen er veel aspecten bij die in het hele proces wel onderdeel moeten zijn, maar die mogelijk ook wel eens in de weg kunnen zitten. Studenten kunnen vaak grenzen verleggen, zij hebben meer vrijheid in hun denken."

Video

Er is een video gemaakt over het project Jong talent aan het woord.

Twee studenten presenteren uitslag van het project 'Jong talent aan het woord'