“Het verbinden van mensen geeft mij energie”

16 april 2021

Caroline kwam in aanraking met de brandweer toen de brandweerzorg in de gemeente waar ze werkzaam was, werd opgeschaald na de vreselijke nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. Sinds het ontstaan van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is ze werkzaam bij de VRH, wat inmiddels al meer dan 10 jaar is. Na op verschillende afdelingen werkzaam te zijn geweest, is ze nu beleidsmedewerker in het team Westland-Midden-Delfland met tien vrije-instroomkazernes en coördineert ze Brandveilig Leven in dit gebied.

“Het mooie aan vrijwilligers vind ik dat ze allemaal een totaal andere achtergrond hebben. Het verschil tussen vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden is namelijk dat vrijwilligers worden opgeroepen voor een incident vanuit huis of werk, terwijl beroeps 24 uur op de kazerne leven en direct uitrukken bij een melding. De meeste vrijwilligers werken daardoor dus overdag voor een andere werkgever dan de brandweer, bijvoorbeeld in de bouw of op kantoor.”

Beleidsmedewerker vrijwilligerskazernes Caroline achter haar bureau

Een dag als beleidsmedewerker voor vrijwilligers

“Als beleidsmedewerker probeer ik op de hoogte te blijven van alles wat van invloed kan zijn op onze vrijwilligers. Ik ben eigenlijk de schakel tussen de vrijwilligers en andere afdelingen, teamhoofden, gemeenten en ketenpartners. Ik zorg dat informatie over wensen en behoeften, bijvoorbeeld over de aanschaf van sport-/jeugdbrandweerkleding, op papier komt te staan. Na besluitvorming zorg ik dan weer dat de vrijwilligers op de juiste wijze worden geïnformeerd. Ik maak voorstellen over repressiegerichte onderwerpen, zoals rijden op AED en het vaststellen van een hoofdroutekaart. Ook houd ik me bezig met de werving van vrijwilligers. Daarvoor heb ik bijvoorbeeld de vrijwilligerscampagne opgezet in samenwerking met team Communicatie. Door deze campagne te verspreiden, op onder andere de sociale media kanalen van de VRH, hopen we op nieuwe aanwas bij de vrije-instroom kazernes in onder andere Westland en Midden-Delfland.”

Een toekomstbestendige brandweer

“De toekomst ligt wat mij betreft vol met uitdagingen, maar ook met kansen. Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen en om aangehaakt te blijven. Wat dat betreft ben ik me elke dag aan het voorbereiden op de toekomst. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe wetgeving voor de brandweerzorg en naast fysieke, ook de mentale gezondheid van onze vrijwilligers. Naast werven is het binden van onze vrijwilligers van belang. Ik ben een verbinder. Ik wil het mét mensen doen. Voor mij is de uitdaging dat dat slaagt. Dat vergt luisteren en waarnemen: oren en ogen voor elkaar hebben, zodat we elkaar blijven verstaan en begrijpen. Het verbinden en benutten van ieders talent en kennis om zo met elkaar succesvol te zijn, is mijn doel binnen deze organisatie.”

 

Wil jij vrijwilliger bij Brandweer Haaglanden worden of wil je meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website van Brandweer Nederland en meld je direct aan!