Inburgeraars uit Zoetermeer maken kennis met de brandweer

22 augustus 2019

Woensdag 21 augustus 2019 organiseerde kazerne Oosterheem van Brandweer Haaglanden een leerzame middag voor inburgeraars uit Zoetermeer. Deze middag werd georganiseerd in samenwerking met de organisatie Taalpartners. In het kader van het thema veiligheid kregen zij een rondleiding door de kazerne van de ploeg en een presentatie over brandveilig leven. De presentatie werd gegeven door een medewerker op de kazerne: Betty Wentink.

Groep inburgeraars poseert voor brandweerwagen bij kazerne Oosterheem

Betty: “We werken al een aantal jaar samen met Taalpartners. Taalpartners verzorgt ondersteuning op het gebied van taal voor inburgeraars. Ook dit jaar benaderde Taalpartners ons met de vraag of wij vanuit de brandweer een educatieve middag kunnen organiseren voor de inburgeraars. Natuurlijk zijn wij weer op dit verzoek ingegaan.”

Onderdeel van inburgeringstraject

“Dit jaar ontvingen wij een groep van ruim 35 inburgeraars. In die groep zaten mensen die tussen de twee maanden en twee jaar in Nederland verblijven en bezig zijn met een inburgeringstraject. De mensen hebben al een status, dus dat betekent dat ze al een huis hebben in Nederland. Daarom des te belangrijk om hen instructie te geven op het gebied van (brand)veiligheid.”

Grote groep mensen in één keer bereiken

“Vanuit Brandveilig Leven (BVL) zijn wij altijd op zoek naar groepen voor wie wij een presentatie of iets dergelijks kunnen organiseren. Zo bereik je een grote groep mensen in één keer en dat is effectief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een organisatie als de VVE die bewonersbijeenkomsten organiseert. In dit geval is het een organisatie die mensen begeleidt in de taal. En waarom deze mensen? Omdat zij alle facetten van de samenleving moeten leren kennen. In de landen waar deze mensen vandaan komen, zoals Syrië en Eritrea, is het zo anders georganiseerd.”

 

Brandweerman geeft uitleg over brandweervoertuigen aan inburgeraars

Communiceren met veel symbolen, plaatjes en filmpjes

“Het blijft lastig om informatie op de juiste manier aan te bieden, juist omdat deze mensen moeite hebben met de taal. Je weet soms niet of de boodschap overkomt. Maar niet alleen daarom, het kan ook zo zijn dat mensen trauma’s hebben gelopen en schrikken als zij vuur zien. In de presentatie werk ik veel met symbolen, plaatjes en filmpjes. We spreken over onderwerpen als: brandoorzaken, de gevaren van rook, rookmelders en CO melders, veilig vluchten, brandwonden en alarmering (112).”

Rondleiding door de kazerne

Voordat de presentatie over Brandveilig Leven gehouden werd, kregen de inburgeraars een rondleiding door de kazerne. De rondleiding werd gegeven door brandweermensen uit de ploeg. Zij presenteerden de brandweervoertuigen en alle daarbij horende attributen. Wát een belangstelling en enthousiasme!

 

Inburgeraar gekleed als brandweerman poseert voor brandweerwagen