Besmettingen blijven toenemen, druk op de zorg ook

27 oktober 2020

Vandaag is het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden (digitaal) bijeen geweest. Het RBT spreekt iedere week over het aantal coronabesmettingen in de regio Haaglanden. Deze blijven toenemen. Het totaal aantal mensen dat positief werd getest op corona in de regio was afgelopen week (week 43) meer dan 5100. De druk op de zorg wordt steeds groter. Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen benadrukt: “Zoek de randen van de regels niet op. Alleen met een gezamenlijke inspanning krijgen we het coronavirus eronder en kunnen we verdergaande maatregelen voorkomen en op termijn onze vrijheden weer terugkrijgen.”

Als het aantal besmettingen de komende tijd niet afneemt, is het onvermijdelijk dat de Rijksoverheid extra maatregelen neemt. Daarom blijft het cruciaal belang om anderhalve meter afstand houden, drukte te vermijden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Draag een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimten en als je een contactberoep uitoefent. Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen.

Meer testcapaciteit in de regio Haaglanden

Om het virus goed in beeld te houden en de gevolgen te beperken is het erg belangrijk dat mensen met klachten zich laten testen. De afgelopen weken is er meer testcapaciteit in de regio gekomen. Daardoor kunnen mensen met klachten sneller een afspraak plannen en hoeven ze minder lang op de uitslag te wachten. Blijf ook in afwachting van je testresultaat thuis.

Solidariteit in de zorg nodig

Naast de druk op de zorg in de ziekenhuizen is ook de druk op de verpleeghuizen groot. De toename van coronapatiënten geeft veel druk op de toegang naar reguliere zorg in de regio Haaglanden. Eén van de knelpunten in de zorg is het beschikbare personeel. Vooral verpleegkundigen zijn hard nodig. Zij hebben in de eerste golf emotioneel en fysiek veel voor hun kiezen gehad en amper de tijd om bij te komen. En nu wordt er weer veel van hen gevraagd. Alle negen burgemeesters van de Veiligheidsregio spreken hun grote waardering uit voor dit personeel.

Van Zanen: “Het zorgpersoneel levert een enorme prestatie. Ik heb groot respect voor iedereen die zijn bijdrage levert: verpleegkundigen, artsen, medewerkers van zorginstellingen en alle anderen. De komende tijd zal weer veel van jullie gevraagd worden, maar weet je gesteund.”

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft er gisteren opnieuw bij het Rijk op aangedrongen dat er wordt ingezet op een goede spreiding van patiënten, zodat de ziekenhuizen in de regio Haaglanden de toestroom van coronapatiënten aankunnen. Het is onaanvaardbaar als zorg op de spoedeisende hulp niet meer kan worden geleverd.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitter neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige acht gemeenten binnen de veiligheidsregio Haaglanden, alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Tezamen vormen zij het Regionaal Beleidsteam (RBT).

Meer nieuws

Ploeg op bezoek van The Green Village

12 april 2022

The Green Village en Veiligheidsregio Haaglanden samen aan de slag met de energietransitie

The Green Village is een proeftuin op de campus van de Technische Universiteit Delft. Wetenschappers, bedrijven en studenten testen en experimenteren hier met duurzame innovaties, met als doel om een...

Lees meer »
Strandvoertuig Brandweer Haaglanden voor Legoland

30 maart 2022

LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen is een brandweerauto rijker

Vandaag onthulde LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen een unieke brandweerauto van Brandweer Haaglanden: een strandjeep van het Surf&Rescueteam van kazerne Scheveningen.

Lees meer »
Technische hulpverlening bij incident auto op kant

25 maart 2022

Veiligheidsregio Haaglanden ontvangt hercertificering voor brandweeronderwijs

Een organisatie mag niet zomaar brandweeronderwijs verzorgen. Hiervoor moet de organisatie beschikken over het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB-)certificaat van het Nederlands Instituut...

Lees meer »