Esther Lieben: “Brandveiligheid vraagt om adequate wetgeving”

10 maart 2022

Hoogbouw heeft in Nederland een grote vlucht genomen. Brandveiligheid en brandveilig gebruik hebben daarbij niet altijd de hoogste prioriteit. Om deze problematiek hoog op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen, is de landelijke taskforce ‘Veilige Hoogbouw’ ingesteld. Het magazine Brandveilig.com sprak over dit thema met taskforce-voorzitter Esther Lieben, brandweercommandant van Brandweer Haaglanden en directeur van Veiligheidsregio Haaglanden.

“Tegenwoordig worden brandweermensen vaak gezien als superhelden die bij een incident iedereen wel even redden. Maar de mogelijkheid om te redden wordt bepaald door hoe je de risico’s hebt gemitigeerd. Hoe is bijvoorbeeld een flat gebouwd, hoe is de omgeving ingericht, hoe kan de brandweer er komen, zijn de brandveiligheidsvoorzieningen wel of niet aangebracht?” aldus Esther.  Lees het volledige artikel in Brandveilig.com-magazine.

Verdichting

Hoogbouw is een van de effecten die hoort bij het begrip verdichting. Dit staat heel simpel gezegd voor de toename van de (bevolkings)dichtheid van een gebied. De afgelopen jaren groeit de Nederlandse bevolking gestaag. Met de continue toename van mensen, neemt ook de verdichting toe. De verwachting is dat er tot 2030 een groei van ca. 12% komt in de regio Haaglanden. De toename van mensen, betekent ook een vraag in toename van woningen, recreatie, ziekenhuizen, scholen, infrastructuur enzovoorts. En dat in een toch al dichtbevolkte regio. Als gevolg van deze verdichting zal bebouwing steeds meer bestaan uit zeer hoge gebouwen en ondergrondse gebouwen. Ook komen er meer gebouwen met gemengde functies. Denk aan een combinatie van woningen, winkels en bedrijven. Deze ontwikkeling betekent dat de brandweer met een nieuwe blik zal moeten kijken naar het bestrijden en voorkomen van branden en andere incidenten.

Meer nieuws

Ploeg op bezoek van The Green Village

12 april 2022

The Green Village en Veiligheidsregio Haaglanden samen aan de slag met de energietransitie

The Green Village is een proeftuin op de campus van de Technische Universiteit Delft. Wetenschappers, bedrijven en studenten testen en experimenteren hier met duurzame innovaties, met als doel om een...

Lees meer »
Strandvoertuig Brandweer Haaglanden voor Legoland

30 maart 2022

LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen is een brandweerauto rijker

Vandaag onthulde LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen een unieke brandweerauto van Brandweer Haaglanden: een strandjeep van het Surf&Rescueteam van kazerne Scheveningen.

Lees meer »
Technische hulpverlening bij incident auto op kant

25 maart 2022

Veiligheidsregio Haaglanden ontvangt hercertificering voor brandweeronderwijs

Een organisatie mag niet zomaar brandweeronderwijs verzorgen. Hiervoor moet de organisatie beschikken over het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB-)certificaat van het Nederlands Instituut...

Lees meer »