Webapplicatie Ambuplanner

12 juli 2019

Ambuplanner: dé digitale webapplicatie waarmee ambulancevervoer geregeld kan worden. Handig! Zorgverleners kunnen digitaal aanvraag doen voor vervoer en de Meldkamer Ambulance kan de applicatie gebruiken voor de planning van (zorg)ambulance-inzet.

"Ambuplanner wordt hét nieuwe ambulance-aanvraagportaal voor zorginstellingen en huisartsen. Het geeft real-time inzicht in de verwachte aankomsttijd van een ambulance. Hierdoor kunnen we patiënten goed informeren. De VRH is hiermee koploper in Nederland, maar meerdere regio’s hebben inmiddels belangstelling getoond”, vertelt Martijn Jochem. Martijn is projectbegeleider en schakel tussen de fabrikant en de Geneeskundige Meldkamer. Hij vertelt waar het idee vandaan komt en wat het gaat opleveren.

VRH-medewerker aan het werk met Ambuplanner

Behandeling in ander ziekenhuis

“Steeds meer ziekenhuizen fuseren en verdelen hun specialisaties over verschillende locaties. Dit zorgt ervoor dat steeds meer patiënten niet direct behandeld kunnen worden in het ziekenhuis waar ze in eerste instantie worden opgevangen. Er is dan een ambulance nodig om de patiënt over te plaatsen. De geneeskundige meldkamer ziet hierdoor het aantal telefoontjes vanuit de ziekenhuizen voor ambulancevervoer toenemen. Mede vanwege de toenemende telefoontjes is het handig om ook digitaal ambulancevervoer aan te kunnen vragen.”

Wie gebruikt Ambuplanner?

“Het is de bedoeling dat de webapplicatie door alle zorgaanvragers gebruikt kan worden, denk hierbij aan ziekenhuizen, maar ook aan huisartsen in vorm van een mobiele applicatie.

Er is ook een elektronisch planbord dat de duur van een ambulancerit berekent en de volgorde plant. Centralisten in de geneeskundige meldkamer gebruiken het planbord nu al als proef. Voorheen moest een centralist uit zijn hoofd inschatten hoe lang een rit ongeveer zou duren en wanneer welke rit verstrekt moet worden aan de ambulance. Dat is een lastige klus: het elektronisch planbord gaat de centralist daarin optimaal ondersteunen!”

Voordelen Ambuplanner

“Met name de terugkoppeling is een groot voordeel: de status van een ambulance-aanvraag kan aan de patiënt worden doorgegeven. Op dit moment kunnen we een aankomsttijd van een ambulance niet altijd even goed voorspellen. Als er veel spoedritten zijn, komen bijvoorbeeld overplaatsingen van patiënten tussen twee ziekenhuizen in de wacht te staan. Via Ambuplanner ziet ziekenhuispersoneel direct of er veranderingen zijn in de verwachte aankomsttijd van de ambulance. Dit scheelt een hoop telefoontjes naar de meldkamer.”