Een goede voorbereiding begint al op de meldkamer

24 juni 2021

De 112-meldkamer is het kloppend hart voor alle hulpdiensten; de brandweer, ambulance en politie. Vanuit deze gemeenschappelijke meldkamer word je met de juiste hulpdienst in contact gebracht en sturen we de benodigde eenheden op het incident af. Zodra er voor een incident verschillende hulpdiensten moeten uitrukken, is er iemand nodig die hen op de juiste manier kan verbinden en aansturen. Dit is de rol van de Calamiteitencoördinator (CaCo). Erik Prins is een van de vier fulltime coördinatoren die deze functie in de regio Haaglanden vervult. Bas de Leeuw is Hoofdofficier van Dienst (HOVD) en een van de collega’s die nauw samenwerkt met de CaCo. Zij leggen ons graag uit wat een CaCo precies doet.

De CaCo doet belangrijk voorwerk

“Wat de CaCo precies doet, is niet in een paar zinnen samen te vatten, maar ik ga een poging wagen”, lacht Erik. “Je geeft leiding aan de verschillende hulpdiensten op de meldkamer. Daarnaast ben je ook informatiemanager; het ophalen, delen, duiding geven en valideren van informatie. Dit verwerk je vervolgens in het LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem). Dat is cruciaal wanneer meerdere hulpdiensten gezamenlijk moeten optreden om het incident te bestrijden. Dan ontstaat er een gezamenlijk beeld.”

Erik Prins en Bas de Leeuw op de meldkamer

De CaCo doet in principe het voorwerk voor de Leider CoPI (Commando Plaats Incident). Dit levert tijdswinst op en zorgt voor veel informatie voor de Leider CoPI”, zegt Bas. De Leider CoPI geeft namelijk leiding en coördineert de hulpdiensten bij grotere incidenten. “Hij is dan een ontkleurde functionaris. Dit betekent dat hij niet meer namens één hulpdienst optreedt maar ter plekke het aanspreekpunt is voor alle hulpdiensten. Dan is het hebben van een gezamenlijk beeld wel heel handig. Er is dan veel informatie beschikbaar in het incidentenmonitor. Een CaCo monitort vanaf het begin af aan het incident en geeft advies of er opgeschaald moet worden. Eigenlijk brengt de CaCo structuur in een chaotische situatie”, voegt Bas eraan toe.

Het verschil maken bij een incident

Zodra het niet nodig is dat er verschillende hulpdiensten samen uitrukken, is er ook geen CaCo nodig. Wanneer dit wel het geval is, kan een CaCo het verschil maken. Bas weet hier meer over te vertellen: “Bij situaties waar geen CaCo in dienst is, sta je als het ware al 2-0 achter. Ook zonder CaCo wordt het incident bestreden. We hebben sterke mono kolommen (hulpdiensten) die elk uitzonderlijk werk leveren. Maar juist op de momenten dat het spannend wordt, gaat iedere kolom in het eigen proces zitten en heeft minder of geen zicht op wat de ander vindt of doet. De afstemming tussen de kolommen is dan erg belangrijk.” Erik vult hem aan: “De CaCo doet belangrijk voorwerk. Zo bepaalt hij een veilige aanrijroute voor de hulpdiensten, bijvoorbeeld in het geval van asbest of rookontwikkeling.”

Zonder een overkoepelende coördinator is het lastiger om met de verschillende hulpdiensten onderling te communiceren en samen te werken. Daarom zijn wij blij met alle parttime en fulltime CaCo’s die zich hiervoor inzetten!