Het Quick Response Team: next level redden

13 januari 2021

Incidenten en aanslagen in het buitenland leren dat het belangrijk is om brandweermedewerkers voor te bereiden op hun reddingstaken in een dergelijk geval. Eén van de Haaglandse kazerne beschikt over een speciaal voor dit doel opgeleid team: het Quick Response Team (QRT). Het QRT wordt naast hun ‘gewone brandweertaken’ ingezet bij situaties met een groot aantal slachtoffers en bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Kevin en Ben zijn onderdeel van het QRT.

Zaventem

“Bij de aanslag in Zaventem in België in 2016 werd de brandweer ingezet om slachtoffers te evacueren en te behandelen.”, vertelt Kevin. “Helaas bleek dat zij niet de juiste spullen hadden en niet voldoende opgeleid waren om goed hulp te bieden. Wij hebben geluisterd naar hun ervaringen en hebben daar op ingespeeld.”

QRT bus

Opleiding

De voornaamste taak van het QRT is het redden van mensen. Ben: “Dat doen we natuurlijk bij het ‘gewone’ brandweerwerk ook. Maar dit is next level. We hebben instructie gehad van een trauma arts die echt in het veld heeft gestaan, die uit ervaring kan vertellen hoe je moet handelen. Het is fijn dat ik nu weet hoe ik moet handelen én de juiste kennis en spullen bij me heb om in dit soort situaties echt levens te redden.”

Daarnaast oefenen we veel en realistisch. Tijdens de oefeningen worden de slachtoffers gespeeld door acteurs. Dat maakte de oefeningen heel realistisch. “Er wordt bewust chaos gecreëerd”, zegt Kevin. “Zo leer je focussen op je taak. Het is eigenlijk een mindset, een combinatie van adrenaline en logisch nadenken. Je handelt en bij het nabespreken van de oefening maak je het plaatje rond. Zo leer je weer dingen die je een volgende keer kan toepassen.”

Ingezet

“Wij bestrijden geen terrorisme hè”, vult Ben aan. Wij zijn er voor de gevolgen en doen pas daadwerkelijk een stap naar voren als het sein veilig is. En natuurlijk ben ik me wel bewust van de risico’s. Eigen veiligheid staat altijd voorop, net als in het brandweervak. Er zijn risico’s  verbonden aan het werk dat wij doen. De bedoeling is dat wij in de frontlinie slachtoffers helpen, die verplaatsen naar een afgesproken punt waar andere eenheden het overnemen.”

“Het klinkt misschien een beetje gek”, vindt Kevin, “maar het lijkt wel of iedereen een beetje gewend raakt aan geweld. Grote incidenten krijgen nog wel aandacht maar de wat ‘kleinere’ krijgen nog nauwelijks. Helaas leven we in zo’n wereld. Als brandweerman zie je soms vreselijke dingen, je krijgt wel een dikkere huid. Door er met elkaar over te praten geef je het wel een plekje. Maar we zijn er wel om te helpen, als brandweerman maar ook als QRT-er. Het specialisme lijkt misschien heftig maar als het nodig is kan je waarschijnlijk wel het verschil maken. En dat is toch mooi, ondanks alle ellende dat het met zich mee brengt.”

QRT
QRT